informacje

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

p.o. DYREKTOR
mgr Krzysztof Florczak

WICEDYREKTORZY
mgr Hanna Kolbus
mgr Jolanta Mrozek


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

p.o. DYREKTOR

mgr Krzysztof Florczak
- poniedziałek w godz. 8:30 - 10:00,
- środa w godz. 8:30 - 10:00,
- czwartek w godz. 14:00 - 15:30.

WICEDYREKTORZY

mgr Hanna Kolbus
- poniedziałek w godz. 14:00 - 15:30,
- wtorek w godz. 9:00 - 11:00,
- środa w godz. 14:00 - 15:30,

mgr Jolanta Mrozek
- wtorek w godz. 14:00 - 15:30,
- środa w godz. 9:00 - 11:00,
- czwartek w godz. 14:00 - 15:30,

Ponadto inne terminy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bezpośrednio z dyrektorem - 297602589.

Nauczyciele spotykają się z Rodzicami:
- w czasie zebrań w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień;
- w trakcie przerw międzylekcyjnych;
- przed i po zajęciach lekcyjnych.

Inne terminy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bezpośrednio z nauczycielem – 29 7602589.