Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych Miasta Ostrołęki

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Informacje i materiały są dostępne także na stronie MEN – Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Załączniki i dokumenty

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
Komunikat MEN – Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021