Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023 będzie trwała od 1 do 9 marca 2022 r.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w godz. 8:00-15:00

 • 1-2 marca – w pokoju 111 (wejście po schodach od strony ul. Blachnickiego),
 • 3-9 marca – w sekretariacie szkoły (wejście dołem)

Wnioski, zgłoszenia i oświadczenia:

 • Zgłoszenie dziecka do klasy I ogólnodostępnej (z obwodu szkoły) (załącznik 3)
 • Zgłoszenia dziecka do klasy I integracyjnej (z obwodu szkoły) (załącznik 3a)
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I ogólnodostępnej (spoza obwodu szkoły) (załącznik 4)
 • Wniosek o przyjęcie do klasy I integracyjnej (spoza obwodu szkoły) (załącznik 4a)
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata (załącznik 5)
 • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I (załącznik 6)

Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełnianego obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły