Podręczniki – klasy I-III (Edukacja wczesnoszkolna)

* Podręczniki i zeszyty ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów zakupuje szkoła w ramach dotacji celowej.
Zestaw do religii do danej klasy zakupuje Rodzic.

Klasa I

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Lokomotywa 1. Elementarz.
Podręcznik dla klasy pierwszej do edukacji polonistycznej i środowiska z elementami innych edukacji. Część 1. Część 2.
Matematyka. Podręcznik dla klasy pierwszej do edukacji matematycznej z elementami innych edukacji.
Małgorzata Dobrowolska,
Katarzyna Królikowska-Czarnota,
Iwona Kulis,
Marzena Pasternak,
Katarzyna Rymar,
Barbara Szczawińska,
Agnieszka Szulc
GWO
Zestaw ćwiczeń.
Czytam i piszę - część 1-4. Matematyka - część 1-2.
2Język angielski. Tiger and friends 1.
Podręcznik - szkoła podstawowa klasy I-III.
Carol Read,
Mark Ormerod,
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń. Tiger and friends 1.
3Religia. Klasa 1.
Poznaję Boży świat. Podręcznik
ks. Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak
Jedność

 

Klasa II

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Gra w kolory. Klasa II. Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4Katarzyna Grodzka,
Beata Sokołowska
Juka-91
Zestaw ćwiczeń. Gra w kolory.
Część 1-2.
Katarzyna Grodzka,
Beata Sokołowska
2Język angielski Tiger 2. PodręcznikCarol Read,
Mark Ormerod,
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń. Tiger 2
3„Odkrywam królestwo Boże” (podręcznik)ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak
Jedność

 

Klasa III

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Gra w kolory. Klasa 3. Podręcznik. (4 części).Katarzyna Grodzka,
Anna Parzęcka,
Beata Sokołowska,
Barbara Mazur
MAC/JUKA
Gra w kolory. Matematyka (2 części).
Gra w kolory. Ćwiczenia (2 części).
Matematyka. Ćwiczenia (2 części).
Beata SokołowskaMAC
2Język angielski Tiger 3. PodręcznikCarol Read,
Mark Ormerod,
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń. Tiger 3
3„Jezus jest z nami” (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)ks. dr J. Czerkawski,
E. Kondrak
Jedność