Podręczniki – klasy I-III (Edukacja wczesnoszkolna)

* Podręczniki i zeszyty ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów zakupuje szkoła w ramach dotacji celowej.
Zestaw do religii do danej klasy zakupuje Rodzic.

Klasa I

 

PrzedmiotTytułAutorWydawnictwo
ReligiaPoznaję Boży świat.ks. Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak
Jedność

 

Klasa II

 

PrzedmiotTytułAutorWydawnictwo
ReligiaOdkrywam królestwo Bożeks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak
Jedność

 

Klasa III

 

PrzedmiotTytułAutorWydawnictwo
Religia"Poznaję Jezusa" (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
Jedność