Podręczniki – klasy I-III (2020/2021)

* Podręczniki i zeszyty ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów zakupuje szkoła w ramach dotacji celowej.
Zestaw do religii do danej klasy zakupuje Rodzic.

Klasa I (Edukacja wczesnoszkolna)

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Lokomotywa 1. Elementarz.
Podręcznik dla klasy pierwszej do edukacji polonistycznej i środowiska z elementami innych edukacji. Część 1. Część 2.
Matematyka. Podręcznik dla klasy pierwszej do edukacji matematycznej z elementami innych edukacji.
Małgorzata Dobrowolska,
Katarzyna Królikowska-Czarnota,
Iwona Kulis,
Marzena Pasternak,
Katarzyna Rymar,
Barbara Szczawińska,
Agnieszka Szulc
GWO
Zestaw ćwiczeń.
Czytam i piszę - część 1-4. Matematyka - część 1-2.
2Język angielski. Tiger and friends 1.
Podręcznik - szkoła podstawowa klasy I-III.
Carol Read,
Mark Ormerod,
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń. Tiger and friends 1.
3Religia. Klasa 1.
Poznaję Boży świat. Podręcznik
ks. Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak
Jedność

 

Klasa II (Edukacja wczesnoszkolna)

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Gra w kolory. Klasa II. Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4Katarzyna Grodzka,
Beata Sokołowska
Juka-91
Zestaw ćwiczeń. Gra w kolory.
Część 1-2.
Katarzyna Grodzka,
Beata Sokołowska
2Język angielski Tiger 2. PodręcznikCarol Read,
Mark Ormerod,
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń. Tiger 2
3Religia. Klasa 2.
Idziemy do Jezusa. Podręcznik
Dariusz Kurpiński,
Jerzy Snopek
Jedność

 

Klasa III (Edukacja wczesnoszkolna)

 

Lp.TytułAutorWydawnictwo
1Gra w kolory. Klasa 3. Podręcznik. (4 części).Katarzyna Grodzka,
Anna Parzęcka,
Beata Sokołowska,
Barbara Mazur
MAC/JUKA
Gra w kolory. Matematyka (2 części).
Gra w kolory. Ćwiczenia (2 części).
Matematyka. Ćwiczenia (2 części).
Beata SokołowskaMAC
2Język angielski Tiger 3. PodręcznikCarol Read,
Mark Ormerod,
Magdalena Kondro
Macmillan
Zeszyt ćwiczeń. Tiger 3
3Religia. Klasa 3
Jezus j'est z nami. Podręcznik
Dariusz Kurpiński,
Jerzy Snopek
Jedność
Zeszyt ćwiczeń - Jezus j'est z namiDariusz Kurpiński,
Jerzy Snopek
Jedność