Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 (01.09.2021)

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

ze względu na obowiązujące na terenie kraju procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 będzie przebiegało w niżej opisany sposób.

Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania twarzy za pomocą maseczek i utrzymywanie dystansu społecznego.

Uczniowie:

  1. Przed wejściem do szkoły zakładają maseczkę, zakrywając nos i usta.
  2. Ustawiają się w kolejce do wejścia określonego przez dyrektora szkoły, zachowując dystans – minimum 1,5 m od innych uczniów.
  3. Przychodzą punktualnie w wyznaczonym czasie.
  4. Po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie i, z zachowaniem zalecanych odstępów, przechodzą do wyznaczonych sal.
  5. Po zajęciu miejsca w sali mogą zdjąć maseczkę ochronną.
  6. Po zakończeniu spotkania z wychowawcami opuszczają szkołę pod opieką wychowawcy –wyjściem, którym wchodzili do szkoły.

Klasy I

godz. 8.45 – uczniowie klas I c, d, f wraz z rodzicami uczestniczą w spotkaniu z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, a następnie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami

I C – s. 219
I D – s. 223
I F – s. 226

godz. 9.30 – uczniowie klas I a, b, e, g wraz z rodzicami uczestniczą w spotkaniu z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, a następnie przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami

I A – s. 218
I B – s. 222
I E – s. 211
I G – s. 225

Klasy II – VIII

godz. 10.00 – spotkanie uczniów klas II z wychowawcą

II A – s. 223 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
II B – s. 108 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
II C – s. 6 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
II D – s. 103 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
II E – s. 224 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
II F – s. 102 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
II G – s. 101 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego

godz. 10.30 – spotkanie uczniów klas III z wychowawcą

III A – s. 222 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
III B – s. 217 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
III C – s. 226 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
III D – s. 103 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
III E – s. 219 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
III F – s. 108 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
III G – s. 5 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego

godz. 11.00 – spotkanie uczniów klas IV z wychowawcą

IV A – s. 223 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
IV C – s. 215 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
IV D – s. 209 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
IV E – s. 101 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
IV F – s. 102 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
IV G – s. 6 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego

godz. 11.30 – spotkanie uczniów klas V i VI z wychowawcą

V A – s. 119 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
V B – s. 201 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
V C – s. 5 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
V D – s. 202 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
V E – s. 209 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
V F – s. 102 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
V G – s. 210 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego

VI A – s. 119 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VI B – s. 4 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VI C – s. 203 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VI D – s. 6 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego

godz. 12.00 – spotkanie uczniów klas VII z wychowawcą

VII A – s. 202 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VII C – s. 6 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VII D – s. 102 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VII E – s. 26 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VII F – s. 210 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
VII G – s. 201 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
VII H – s. 5 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
VII I – s. 203 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego

godz. 12.30 – spotkanie uczniów klas VIII z wychowawcą

VIII A – s. 201 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VIII B – s. 203 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VIII C – s. 215 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VIII D – s. 209 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
VIII E – s. 101 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
VIII F – s. 102 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
VIII G – s. 101 – uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego
VIII H – s. 5 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego
VIII I – s. 26 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Blachnickiego

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły, zwracamy się do Państwa – rodziców/opiekunów z prośbą, aby uczniowie klas II – VIII samodzielnie uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami. Niewskazane jest również wnoszenie na teren szkoły zbędnych przedmiotów z zewnątrz.