Ogólnopolski Konkurs „Do Hymnu” – IV edycja

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu wokalnego dla Szkół Podstawowych w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie.

Do I etapu konkursu przystąpiło ponad 600 szkół z całej Polski. Po wstępnej weryfikacji do przesłuchań konkursowych zakwalifikowało się 300 szkół.

18 października w Szkole Podstawowej nr 10 odbyło się przesłuchanie w obecności lokalnego Jury; wzięło w nim udział 160 uczniów z klas IV- VII.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu jednogłosowym „a capella” trzech wybranych pieśni hymnicznych:

  • Hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego (4 zwrotki)
  • Rota (4 zwrotki)
  • Marsz Polonia (7 zwrotek)

Wykonanie repertuaru konkursowego odbyło się na „żywo” i z „pamięci”. Uczniowie wykazali się dużym talentem wokalnym i świetną znajomością tekstów utworów.

Uczestników konkursu przygotowała p. Wioletta Dziedzicka- nauczycielka muzyki Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce.

Ogólnopolski konkurs „Do hymnu” (18.10.2021)