ogłoszenia szkolne

Ogłoszenia, część 8

List Kuratorium Oświaty do dyrektorów, rodziców, opiekunów oraz uczniów
... mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o niezwłoczne poinformowanie rodziców i nauczycieli o treści komunikatu ...

... czytaj więcej

Apel Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki
Szanowne Koleżanki,
Koledzy, Uczennice
i Uczniowie
Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołeki apeluje o uszanowanie decyzji odwołującej zajęcia lekcyjne w najbliższych dwóch tygodniach i niewykorzystywanie tego czasu na ...

... czytaj więcej

Pismo z dnia 12.03.2020
Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i szkół w Ostrołęce
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią załączonych linków i umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz dzienniku elektronicznym przedszkola/szkoły. ...

... czytaj więcej

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach
W środę 11 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o zamknięciu placówek oświatowych. W całym kraju od 12 do 25 marca zostają odwołane zajęcia w żłobkach, przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych.
Ostrołęckie szkoły i przedszkola będą zamknięte od piątku 13 marca br. W czwartek 12 marca będzie zapewniona opieka świetlicowa dla dzieci, którym tego dnia rodzice nie mogą zapewnić ...

... czytaj więcej

Pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych w Ostrołęce. Przesyłam w załączeniu materiały informacyjne otrzymane od Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego związane z potencjalnym ryzykiem zakażenia ...

... czytaj więcej

Informacja GIS w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów, gdzie stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.
Kryteria kwalifikacji do dalszego postepowania ...

... czytaj więcej

Prośba o przestrzeganie zasad zmniejszających ryzyko zakażenia koronawirusem
W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącycmi koronawirusa 2019-nCoV zwracam się do Państwa Dyrektorów z uprzejmą prośbą o uwrażliwienie pracowników szkoły, a także uczniów i ich rodziców na przestrzeganie wszelkich zasad zmniejszających ryzyko zagrożenia.
Apeluję o zapewnienie podstawowych środków czystości, tj. mydła w łazienkach, zarówno personelu, jak i uczniów, a w przypadku zauważenia niepokojących objawów, proszę o kontaktowanie się z odpowiednimi służbami.
Zwracam sie również z uprzejmą prośbą o upowszechnienie ...

... czytaj więcej

Informacja GIS w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.
KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania ...

... czytaj więcej

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch
Szanowni Państwo,
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.
Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających

... czytaj więcej

Jak uchronić się przed koronawirusem
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce zachęca do zapoznania się oraz wykorzystania do pracy własnej z uczniami materiałów dotyczących jak uchronić się przed koronawirusem, dostępnych na stronie www.pzh.gov.pl w zakładce aktualności dot. wirusa covid-19
„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO

... czytaj więcej


Wcześniejsze ogłoszenia szkolne: 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1