ogłoszenia szkolne

Zwrot pieniędzy za obiady w listopadzie 2020

Szanowni Państwo! W związku z zawieszeniem zajęć w klasach I-III i przejściem na naukę zdalną, zwracam się z prośbą do Państwa, o podanie danych w celu zwrotu pieniędzy za obiady w listopadzie za okres 09-30.11.2020 r. uczniom klas I-III.

Dane prosimy przesyłać na szkolnego maila: sp.10.ksiegowosc@wp.pl z dopiskiem „zwrot za obiady w listopadzie 2020r.”

Dane do zwrotu:

Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego
Nr konta Rodzica / Opiekuna prawnego
Imię i nazwisko, klasa ucznia, którego dotyczy zwrot za obiady
Jaki posiłek spożywa dziecko (pełny obiad, zupa czy samo II danie ).

Proszę o podanie wszystkich danych, by móc dokonać zwrotu na konto. W przypadku braku kompletnych danych nie będzie dokonany zwrot pieniędzy na konto.
Proszę o pilną odpowiedź do dnia 13.11.2020r.

Z poważaniem Anna Klimkowska - Intendent