ogłoszenia szkolne

Grafik specjalistów szkolnych

Specjaliści szkolni pełnią dyżur stacjonarny według załączonego grafiku:

Można również kontaktować się pod nr tel. 029 760 36 90 oraz w formie on-line przez dziennik elektroniczny Vulcan i Teams.