ogłoszenia szkolne

Zwroty pieniędzy za obiady

Szanowni Państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć w klasach IV-VIII i przejściem na naukę zdalną, zwracam się z prośbą do Państwa, o podanie danych w celu zwrotu pieniędzy za obiady w październiku za okres 26-30.10.2020 r. uczniom klas IV-VIII.

Dane prosimy przesyłać na szkolnego maila: sp.10@wp.pl z dopiskiem „zwrot za obiady w październiku 2020r.”

Dane do zwrotu:

Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego
Nr konta Rodzica / Opiekuna prawnego
Imię i nazwisko, klasa ucznia, którego dotyczy zwrot za obiady
Jaki posiłek spożywa dziecko (pełny obiad, zupa czy samo II danie).
Proszę o podanie wszystkich danych, by móc dokonać zwrotu na konto. W przypadku braku kompletnych danych nie będzie dokonany zwrot pieniędzy na konto.
Proszę o pilną odpowiedź do dnia 29.10.2020r.

Z poważaniem Anna Klimkowska - Intendent