ogłoszenia szkolne

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazała informację, że indywidualne wyniki egzaminów ósmoklasisty będą dostępne w systemie informatycznym komisji w dniu 31 lipca 2020 r. od godziny 10.00.
Szkoła przekazała już uczniom lub rodzicom loginy i hasła do systemu na adresy e-mail w dniu 2 lipca 2020 r. W przypadku braku loginu i hasła proszę o ich odbiór osobisty w sekretariacie szkoły w dniu 30 lipca 2020r. w godzinach od 9.00 – 14.00.

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020r. w godzinach od 14:15 do16:15

Harmonogram:

sala 29 (wejście główne od ulicy Blachnickiego)
godz. 14:15 – VIII a
godz. 14:45 – VIII b
godz. 15.15 – VIII c

sala 6 (wejście do szkoły od boiska)
godz. 14.30 – VIII f
godz. 15.00 – VIII d
godz. 15.30 – VIII e

lub w dniu 3 sierpnia 2020r. (poniedziałek) w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 15.00

Uczniowie zobowiązani są do:
- okazanialegitymacji szkolnej;
- zachowania bezpiecznej odległości społecznej;
- założenia maseczki zakrywającej nos i usta;
- dezynfekcji rąk;
- posiadanie własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.