ogłoszenia szkolne

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W DNIU 26 CZERWCA 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

ze względu na obowiązujące na terenie kraju procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 będzie miało inną formę niż w ubiegłych latach.

Uczniowie, którzy wyrażają chęć osobistego odbioru świadectw szkolnych, mogą spotkać się z wychowawcą klasy na terenie szkoły, jednak wyłącznie według ustalonego harmonogramu zamieszczonego poniżej. Pozostali uczniowie będą mieli możliwość odbioru świadectw w późniejszym terminie – w szkole w dniach od 30 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. w godzinach 8.00-14.00 lub we wrześniu 2020 r.

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły, zwracamy się do Państwa – rodziców/opiekunów z prośbą, aby dziecko samodzielnie odebrało świadectwo, a rodzice czekali na swoje dziecko przed wejściem do szkoły. Niewskazane jest również wnoszenie na teren szkoły zbędnych przedmiotów z zewnątrz.

Przypominam, że – zgodnie z wytycznymi GIS – na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania twarzy za pomocą maseczek lub przyłbic i utrzymywanie dystansu społecznego.

UCZNIOWIE:
1. Przed wejściem do szkoły zakładają maseczkę, zakrywając nos i usta.
2. Ustawiają się w kolejce do wejścia określonego przez dyrektora szkoły, zachowując
dystans – minimum 2 metry od innych uczniów.
3. Przychodzą punktualnie w wyznaczonym czasie i oczekują na wychowawców klasy.
4. Po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie i, z zachowaniem zalecanych odstępów, przechodzą do wyznaczonych sal.
5. Po zajęciu miejsca w sali mogą zdjąć maseczkę ochronną.
6. Po zakończeniu spotkania z wychowawcami opuszczają szkołę pod opieką wychowawcy –wyjściem, którym wchodzili do szkoły.
Z poważaniem
Krzysztof Florczak
p.o. dyrektor SP10