ogłoszenia szkolne

Organizacja egzaminów ósmoklasisty

Organizacja egzaminów ósmoklasisty w dniach 16,17,18 czerwca 2020 roku.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły.

Uczniowie:
1. Przynoszą jedynie długopis z czarnym wkładem, linijkę i butelkę wody (jeśli jest taka potrzeba);
2. Przed wejściem do szkoły uczniowie zakładają maseczkę zakrywającą nos i usta;
3. Ustawiają się w kolejce do wejścia zachowując dystans minimum 2 metry od innych uczniów;
4. Przychodzą punktualnie w wyznaczonym czasie;
5. Przed wejściem do szkoły mierzona jest temperatura ciała uczniów;
6. Po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie i z zachowaniem zalecanych odstępów przechodzą do wyznaczonych sal egzaminacyjnych.
7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej uczeń może zdjąć maseczkę ochronną.

Zasady wejścia do szkoły:
Godzina 8:20 – wejściem głównym do szkoły od ulicy Blachnickiego wchodzą uczniowie piszący egzamin w sali 206;
Godzina 8:20 wejściem od boiska wchodzą uczniowie piszący egzamin w sali 204;
Godzina 8:20 – wejściem przy sali gimnastycznej od strony ul. Sikorskiego wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach 119, 125,126,226;
Godzina 8:45 – wejściem głównym do szkoły, od ul. Blachnickiego wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach 209,214;
Godzina 8:45 – wejściem od strony boiska wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach 210,215;
Godzina 9:00 – wejściem głównym do szkoły, od ul. Blachnickiego wchodzą uczniowie piszący egzamin w sali 202;
Godzina 9:00 – wejściem od strony boiska wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach 201,203;

Informujemy, że egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego rozpoczynają się o godz:
9:00 dla uczniów, którzy wchodzą do szkoły o godzinie 8:20
9:15 dla uczniów, którzy wchodzą do szkoły o godzinie 8:45;
9:30 dla uczniów, którzy wchodzą do szkoły o godzinie 9:00;

Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają szkołę wyjściem, którym wchodzili do szkoły.

Z poważaniem
Krzysztof Florczak
p.o. dyrektor SP10