ogłoszenia szkolne

Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem lub zachorowania na COVID-19

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi dla klas I-III oraz konsultacji w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwddziałaniem i zwalczaniem COVID-19