dokumenty

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka (załącznik nr 1)

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 10 (załącznik nr 2)

Zgłoszenie dziecka do klasy I ogólnodostępnej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (załącznik nr 3) (plik.pdf) (plik.docx)
*wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły*

Zgłoszenie dziecka do klasy I integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (załącznik nr 3 a) (plik.pdf) (plik.docx)
*wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły*

Wniosek o przyjecie do klasy I ogólnodostępnej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (załącznik nr 4) (plik.pdf) (plik.docx)
*wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły*

Wniosek o przyjęcie do klasy I integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (załącznik nr 4a) (plik.pdf) (plik.docx)
*wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły*

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata (załącznik nr 5) (plik.pdf) (plik.docx)
*wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci*

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (załącznik nr 6) (plik.pdf) (plik.docx)

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (załącznik nr 7) (plik.pdf)