Obiady X 2023 r.

Informujemy, iż opłaty za obiady na miesiąc październik będzie można dokonać przelewem na konto bankowe w dniach 18-22.09.2023 r. Wszelkie wpłaty dokonane po terminie zostaną odesłane na konto, z którego wpłynął przelew.

WAŻNE!!!
Prosimy o dokonywanie jednego przelewu tylko na jednego ucznia (osobę).

W TYTULE przelewu należy wpisać DOKŁADNIE w tej kolejności, BEZ kropek, ukośników itp. znaków:

 • Nazwisko (jeżeli występują 2, to wpisać po myślniku bez spacji)
 • Imię (tylko jedno)
 • Klasa (np. 4b (tylko arabskie znaki) | uczniowie z 3lo zamiast klasy wpisują 3lo | Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wpisują pracownik)
 • Rodzaj posiłku (zupa, pełen, drugie) – jedno słowo
 • Miesiąc (słownie)
 • Bez dni (np. 5,12,19, jeżeli cały miesiąc, to zostawić puste. Są to dni o których wiemy, że dziecko (osoba) nie będzie korzystać z wyżywienia (np. przedłużająca się choroba, wycieczka itp.))

Przykłady tytułów przelewów:

 • Kowalski Jan 4b pełen styczeń
 • Kowalska Janina pracownik drugie luty (6,7,12)
 • Dąbrowska Martyna 3c zupa marzec

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Numer konta bankowego:
30 1020 3802 0000 1502 0297 6751

Prosimy o wpłacanie RÓWNEJ kwoty, pomniejszonej o dni, w których uczeń (osoba) nie będzie korzystał z wyżywienia.

Dni żywieniowe w październiku:

 • 2,3,4,5,6,
 • 9,10,11,12,13,
 • 16,18,19,20,
 • 23,24,25,26,27,
 • 30,31.

17 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, został już odjęty od wszystkich dni żywieniowych w tym miesiącu.

Koszt obiadu dla ucznia:

 • Zupa: 21 dni x 0,50 zł. = 10,50 zł.
 • Drugie: 21 dni x 4,50 zł. = 94,50 zł.
 • Pełen: 21 dni x 5,00 zł. = 105,00 zł.

Koszt obiadu dla pracownika:

 • Zupa: 21 dni x 1,00 zł. = 21,00 zł.
 • Drugie: 21 dni x 7,00 zł. = 147,00 zł.
 • Pełen: 21 dni x 7,50 zł. = 157,50 zł.

Karty obiadowe zostaną dostarczone wychowawcom klas, a następnie wydane uczniom.