Obiady IV 2023 r.

Obiady na kwiecień 2023 r. można wykupić wchodząc wejściem głównym (po schodach) od ul. Blachnickiego, w dniach:

  • czwartek (30.03.2023 r.) od 8:00 do 14:00
  • piątek (31.03.2023 r.) od 8:00 do 14:00

Koszt obiadu na kwiecień 2023 r. dla uczniów klas I – VIII wynosi:

  • zupa: 16 dni x 0,50 zł. = 8,00 zł.
  • pełny obiad: 16 dni x 5,00 zł. = 80,00 zł.
  • drugie danie: 16 dni x 4,50 zł. = 72,00 zł.

Osoby, które będą chciały wykupić obiad proszone są o przygotowanie całej i równej kwoty podanej w ogłoszeniu oraz terminowe wpłaty.
Przypominamy, że obiady szkolne wykupić można wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły oraz w wyznaczonym terminie.