Obiady V 2022 r.

Obiady na maj 2022 r. dla uczniów klas I – VIII można wykupić wchodząc po schodach wejściem głównym od ul. Blachnickiego, w dniach:

  • czwartek (28.04.2022 r.) od 8:00 do 14:00
  • piątek (29.04.2022 r.) od 8:00 do 14:00

Od maja 2022 roku zmieniają się stawki za wyżywienie dzieci w szkole.
Koszt obiadu na maj 2022 r. dla uczniów klas I – VIII wynosi:

  • zupa: 17 dni x 0,50 zł. = 8,50 zł.
  • pełny obiad: 17 dni x 4,50 zł. = 76,50 zł.
  • drugie danie: 17 dni x 4,00 zł. = 68,00 zł.

Przypominamy, że obiady szkolne wykupić można wyłącznie dla uczniów oraz pracowników szkoły.

Osoby wykupujące obiad na miesiąc maj 2022 r. proszone są o przygotowanie całej i równej kwoty podanej w ogłoszeniu oraz terminowe wpłaty.