Obiady XII 2022 r.

Obiady na grudzień 2022 r. dla uczniów klas I – VIII można wykupić wchodząc wejściem głównym (po schodach) od ul. Blachnickiego, w dniach:

  • wtorek (29.11.2022 r.) od 8:00 do 14:00
  • środa (30.11.2022 r.) od 8:00 do 14:00

Koszt obiadu na grudzień 2022 r.. dla uczniów klas I – VIII wynosi:

  • zupa: 15 dni x 0,50 zł. = 7,50 zł.
  • pełny obiad: 15 dni x 4,50 zł. = 67,50 zł.
  • drugie danie: 15 dni x 4,00 zł. = 60,00 zł.

Osoby, które będą chciały wykupić obiad na miesiąc grudzień 2022 r. proszone są o przygotowanie całej i równej kwoty podanej w ogłoszeniu oraz terminowe wpłaty.
Przypominamy, że obiady szkolne wykupić można wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły oraz w wyznaczonym terminie.