Obiady XII 2021 r.

Obiady na grudzień 2021 r. dla uczniów klas I-VIII można wykupić wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:

  • poniedziałek (29.11.2021 r.) od 8:00 do 14:00
  • wtorek (30.11.2021 r.) od 8:00 do 14:00

Koszt obiadu na grudzień 2021 r. wynosi:

  • zupa: 16 dni x 0,50 zł. = 8,00 zł.
  • pełny obiad: 16 dni x 4,00 zł. = 64,00 zł.
  • drugie danie: 16 dni x 3,50 zł. = 56,00 zł.

Przypominamy, że obiady szkolne wykupić można wyłącznie dla uczniów oraz pracowników szkoły.

Zwrot pieniędzy za obiady uczniów przebywających na kwarantannie w miesiącu listopadzie 2021 r. nie będzie dokonywany przy zakupie obiadów na miesiąc grudzień 2021 r. Zwrot zostanie dokonany na konto rodzica lub opiekuna prawnego w późniejszym terminie.

Wchodzący do budynku szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Osoby, które będą chciały wykupić obiad na miesiąc grudzień 2021 r. proszone są o przygotowanie całej i równej kwoty podanej w ogłoszeniu oraz terminowe wpłaty.