Obiady XI 2021 r.

Obiady na listopad 2021 r. dla uczniów klas I-VIII można wykupić wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:

  • środa (27.10.2021 r.) od 8:00 do 14:00
  • czwartek (28.10.2021 r.) od 8:00 do 14:00
  • piątek (29.10.2021 r.) od 8:00 do 11:30 lub do wyczerpania limitu

Koszt obiadu na listopad 2021 r. wynosi:

  • zupa: 19 dni x 0,50 zł. = 9,50 zł.
  • pełny obiad: 19 dni x 4,00 zł. = 76,00 zł.
  • drugie danie: 19 dni x 3,50 zł. = 66,50 zł.

Przypominamy, że obiady szkolne wykupić można wyłącznie dla uczniów oraz pracowników szkoły.
Wchodzący do budynku szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Prosimy o przygotowanie równych kwot i terminowe wpłaty.