Obiady XI 2020

W związku z zawieszeniem zajęć w klasach IV-VIII i przejściem na naukę zdalną, obiady na listopad 2020 r. mogą wykupić tylko uczniowie klas I-III wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:

  • poniedziałek (02.11.2020 r.) od 7:30 do 14:00
  • wtorek (03.11.2020 r.) od 7:30 do 12:00

Koszt obiadu na listopad 2020 r. wynosi:

  • Zupa: 20 dni x 0,50 zł. = 10,00 zł.
  • Pełen obiad: 20 dni x 4,00 zł. = 80,00 zł.
  • Drugie danie: 20 dni x 3,50 zł. = 70,00 zł.

Prosimy o gotową kwotę.

Przypominamy, że obiady szkolne mogą wykupić wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Wchodzący do budynku Szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Prosimy o terminowe wpłaty.