Obiady X 2021 r.

Obiady na październik 2021 r. dla uczniów klas I-VIII można wykupić wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego (schodami do góry), w dniach:

  • środa (29.09.2021 r.) od 8:00 do 14:00
  • czwartek (30.09.2021 r.) od 8:00 do 14:00 lub do wyczerpania limitu

Koszt obiadu na październik 2021 r. wynosi:

  • zupa: 21 dni x 0,50 zł. = 10,50 zł.
  • pełny obiad: 21 dni x 4,00 zł. = 84,00 zł.
  • drugie danie: 21 dni x 3,50 zł. = 73,50 zł.

Przypominamy, że obiady szkolne wykupić można wyłącznie dla uczniów oraz pracowników szkoły.

Wchodzący do budynku szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Prosimy o przygotowanie równych kwot i terminowe wpłaty.