Obiady V 2021 r.

Obiady na maj 2021 r. dla uczniów klas I-III można wykupić wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:

  • Wtorek (04.05.2021 r.) od 7:30 do 14:00
  • Środa (05.05.2021 r.) od 7:30 do 12:00

Koszt obiadu na maj 2021 r. wynosi:

  • Zupa: 16 dni x 0,50 zł. = 8,00 zł.
  • Pełen obiad: 16 dni x 4,00 zł. = 64,00 zł.
  • Drugie danie: 16 dni x 3,50 zł. = 56,00 zł.

Przypominamy, że obiady szkolne mogą wykupić wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Osoby, które nie otrzymały zwrotu pieniędzy za obiady w marcu 2021 r. będą mogły otrzymać zwrot przy wykupywaniu obiadów na miesiąc maj 2021 r.

Wchodzący do budynku szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Prosimy o przygotowanie równych kwot i terminowe wpłaty.