Obiady II 2021 r.

Obiady na luty 2021 r. dla uczniów klas I-III można wykupić wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:

  • czwartek (28.01.2021 r.) od 7:30 do 14:00
  • piątek (29.01.2021 r.) od 7:30 do 12:00

Koszt obiadu na luty 2021 r. wynosi:

  • Zupa: 20 dni x 0,50 zł. = 10,00 zł.
  • Pełen obiad: 20 dni x 4,00 zł. = 80,00 zł.
  • Drugie danie: 20 dni x 3,50 zł. = 70,00 zł.

Przypominamy, że obiady szkolne mogą wykupić wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Osoby, które nie otrzymały zwrotu pieniędzy za obiady w marcu, październiku lub listopadzie 2020 r. będą mogły otrzymać zwrot przy wykupywaniu obiadów na miesiąc luty 2021 r.

Wchodzący do budynku Szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Prosimy o gotową kwotę i terminowe wpłaty.