Obiady I 2021 r.

Obiady na styczeń 2021 r. dla uczniów klas I-III można wykupić wchodząc wejściem głównym od ul. Blachnickiego schodami do góry, w dniach:

  • poniedziałek (18.01.2021 r.) od 7:30 do 14:00
  • wtorek (19.01.2021 r.) od 7:30 do 12:00

Koszt obiadu na styczeń 2021 r. wynosi:

  • Zupa: 8 dni x 0,50 zł. = 4,00 zł.
  • Pełen obiad: 8 dni x 4,00 zł. = 32,00 zł.
  • Drugie danie: 8 dni x 3,50 zł. = 28,00 zł.

Obiady wydawane będą od 20.01.2021 r. (środa).

Przypominamy, że obiady szkolne mogą wykupić wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Osoby, które nie otrzymały zwrotu pieniędzy za obiady w marcu, październiku lub listopadzie 2020 r. będą mogły otrzymać zwrot przy wykupywaniu obiadów na miesiąc styczeń 2021 r.

Wchodzący do budynku Szkoły proszeni są o zachowanie szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Prosimy o gotową kwotę i terminowe wpłaty.