postacie

Nauczyciele

- Dokumenty szkoły (statut szkoły, program wychowawczy, rekrutacja nowych uczniów i inne)
- Ankieta wykluczenie (plik .odt - Open Office)
- Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej (plik .doc)
- Zgoda rodziców na udział uczniów w różnorodnych programach, warsztatach, itp. (plik .doc)