dokumenty

Dokumenty

- Statut szkoły (plik .pdf)
- Program wychowawczo-profilaktyczny (plik .pdf)
- Program profilaktyki (plik .pdf)
- Program wychowawczy (plik .pdf)
- Regulamin wycieczek szkolnych (plik .pdf)
- Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (plik .pdf)
- Klauzula informacyjna RODO (plik .pdf) (strona www)
- Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (plik .pdf) (plik .doc)
- Świetlica, ramowy rozklad dnia (plik .doc)
- Zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 (plik .pdf)
rekrutacja

Rekrutacja

wzory dokumentów

Wzory, tabele, pisma, pliki

- Oferta ubezpieczenia NNW na rok 2019/2020 (plik .pdf)
- Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej (plik .doc)
- Ankieta wykluczenie (plik .odt - Open Office)
- Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególnością narkomanią, alkoholizmem i prostytucją (plik .pdf)
- Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (plik .doc)
- Egzamin próbny, j. angielski, 8 klasa, analiza wyników (plik .xlsx - arkusze excel)
- Egzamin próbny, j. niemiecki, 8 klasa, analiza wyników (plik .xlsx - arkusze excel)
- Egzamin próbny, j. polski, 8 klasa, analiza wyników (plik .xlsx - arkusze excel)
- Egzamin matematyka, 8 klasa, analiza wyników (plik .xlsx - arkusze excel)
- Arkusz pracy nauczyciela (druk 4) (plik .doc)
- Osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach 2019/2020 (plik .doc)
- Sprawozdanie do protokołu - OP (plik .doc)
- Sprawozdanie do protokołu - klasy I-III (plik .doc)
- Sprawozdanie do protokołu - klasy IV-VII (plik .doc)
- Sprawozdanie do protokołu - klasy VIII (plik .doc)
- Sprawozdanie klas I-III 2019/2020 (druk 3B) (plik .doc)
- Sprawozdanie klas I-VIII 2019/2020 (druk 3A2) (plik .doc)
- Sprawozdanie klas IV-VII 2018/2019 (druk 3A1) (plik .doc)
- Sprawozdanie klas VIII (śródroczne/roczne/końcowe) 2019/2020 (plik .doc)
- Wzór decyzji dyrektora dotyczący realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia w szkole (plik .docx)
- Zgoda rodziców na udział uczniów w różnorodnych programach, warsztatach, itp. (plik .doc)
- Zgoda rodziców na wyjście poza teren szkoły (plik .pdf)
- Zgoda rodziców na udział w zawodach (plik .pdf)
- Zgoda rodziców na udział w wycieczce, oświadczenie, regulamin (plik .pdf)
archiwum

Archiwalne

- Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 - zestaw plików i dokumentów.
- Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
- Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 2018/2019 (plik .pdf) (plik .doc)
- Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 13.09.2018 w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019 (plik .pdf)
- Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola 2018/2019 (plik .pdf)
- Oświadczenie o miejscu zamieszkania 2018/2019 (plik .pdf)
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2018/2019 (plik .pdf)
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny 2018/2019 (plik .pdf)
- Oświadczenie o wsparciu z MOPR 2018/2019 (plik .pdf)
- Oświadczenie pracujących i uczących się 2018/2019 (plik .pdf)
- Potwierdzenie woli do zapisu do szkoły 2018/2019 (plik .pdf)
- Wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy integracyjnej 2018/2019 (plik .pdf)
- Wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy ogólnodostępnej 2018/2019 (plik .pdf)
- Koncepcja pracy na rok szkolny 2016/2017 (plik .pdf)
- Plan pracy pedagoga i psychologa szkolnego na rok szkolny 2016/2017 (plik .pdf)
- Świetlica, roczny plan pracy 2017/2018 (plik .doc)
- Sprawozdanie do protokołu - klasy I-III (druk 2B) (plik .doc)
- Sprawozdanie do protokołu - klasy IV-VIII (druk 2A) (plik .doc)
- Sprawozdanie do protokołu - OP (druk 2C) (plik .doc)
- Polisa na rok 2018/2019(plik .pdf)
- Oferta ubezpieczenia NNW na rok 2018/2019(plik .pdf)