ogłoszenia szkolne

Informacja o naborze na stanowisko nauczyciela/specjalisty

Informacja o naborze na stanowisko nauczyciela/specjalisty:
Dokumenty dla kandydata:
- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE(plik .docx)
- KLAUZULA INFORMACYJNA(plik .docx)