logo bip

Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16
07-410 Ostrołęka

Dane kontaktowe i inne

Telefon: (029) 760 25 89, (029) 760 36 90
Faks: (029) 760 25 89
E-mail: kontakt@sp10.ostroleka.edu.pl
www: sp10.ostroleka.edu.pl
NIP: 7582069736
REGON: 550028478

Organizacja szkoły

Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.

Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce.

Dyrekcja

p.o. DYREKTOR: mgr Krzysztof Florczak

WICEDYREKTORZY:
mgr Hanna Kolbus,
mgr Jolanta Mrozek

Redakcja BIP

Artur Zyskowski
tel. 29 7602589
e-mail: artur.zyskowski@sp10.ostroleka.edu.pl